הנחיות מנהל התכנון יולי 2015 – עקרונות למיקום אולמות וגני אירועים במרחב

הנחיות מנהל התכנון יולי 2015 - עקרונות למיקום אולמות וגני אירועים במרחב

Leave a Reply