03-09-14 בר רשות באגודה חקלאית הינו כחוכר לדורות לעניין חיובו בהיטל השבחה

03-09-14 בר רשות באגודה חקלאית הינו כחוכר לדורות לעניין חיובו בהיטל השבחה

Leave a Reply