סמכות בית המשפט להאריך מועדים שנקבעו בחיקוק לביצוע צווי פינוי מינהליים ממקרקעי ציבור – פסד 020714

סמכות בית המשפט להאריך מועדים שנקבעו בחיקוק לביצוע צווי פינוי מינהליים ממקרקעי ציבור - פסד 020714

Leave a Reply