קביעת שיעור הקנס בעבירות תכנון ובנייה על רקע כלכלי – פסד לאתר

קביעת שיעור הקנס בעבירות תכנון ובנייה על רקע כלכלי - פסד לאתר

Leave a Reply