קביעת הלכה חשובה – רק בנסיבות חריגות ונדירות מאוד יוכר רישיון מכללא במקרקעי הציבור

קביעת הלכה חשובה - רק בנסיבות חריגות ונדירות מאוד יוכר רישיון מכללא במקרקעי הציבור

Leave a Reply