תחומי עיסוק | הפקעות ותשתיות


הפקעות ותשתיות
 

המשרד מייעץ לרשויות המפקיעות מקרקעין במסגרת סמכותן בחוקים השונים, מנהל משאים ומתנים מורכבים לפיצוי מופקעים, עובד באופן צמוד עם שמאי מקרקעין בנושא ומנהל הליכים משפטיים בפני ועדות ערר ובתי משפט.

דילוג לתוכן